SSD VPS Server

 • SSD VPS 1

  750,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • CPU: 1 core
  • Ram: 1.024 Mb
  • Dung lượng: 20 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần
 • SSD VPS 2

  990,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • CPU: 1 core
  • Ram: 2.048 Mb
  • Dung lượng: 30 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần
 • SSD VPS 3

  • CPU: 2 core
  • Ram: 3.072 Mb
  • Dung lượng: 45 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần
 • SSD VPS 4

  • CPU: 4 core
  • Ram: 4.096 Mb
  • Dung lượng: 75 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần
 • SSD VPS 5

  1,490,000/mo
  Đăng ký ngay
  • CPU: 4 core
  • Ram: 8.192 Mb
  • Dung lượng: 150 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần
 • SSD VPS 6

  2,990,000/mo
  Đăng ký ngay
  • CPU: 8 core
  • Ram: 16.384 Mb
  • Dung lượng: 300 Gb SSD
  • Băng thông: Unlimited
  • Miễn phí: Direct Admin / Plesk panel
  • Hệ điều hành: Linux / Windows
  • Backup: Hàng tuần