Bảng giá dịch vụ Email doanh nghiệp

Email doanh nghiệp – thư điện tử chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, tổ chức. Không như các dịch vụ Email miễn phí, Email doanh nghiệp sử dụng chính tên miền thương hiệu giúp tăng tính nhận diện. Hệ thống chuyên dụng đảm bảo email luôn vào inbox. Tính năng bảo mật cùng cơ chế lọc quảng cáo cao cấp.
 • Email E10

  1,500,000/yr
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 9 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email E50

  2,000,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 49 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email E100

  3,000,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 10 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email E200

  2,000,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 200 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email E350

  1,200,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 350 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email E500

  3,600,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • Địa chỉ email: 499 tài khoản
  • Dung lượng: 15Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email Google Workspace (GW-30Gb)

  1,821,600/yr
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng: 30Gb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Email Google Workspace(GW-5Tb)

  5,478,000/yr
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng: 5TbGb/ tài khoản
  • Truy cập: Webmail/POP3/IMAP
  • Bảo mật 2 lớp
  • Lọc spam, Group mail:
  • Sử dụng nền tảng, công nghệ của Google
  • 62+ ứng dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • Email theo tên miền riêng (name@tenmien.com)
  • Sử dụng Outlook, smart phone, table và các thiết bị khác
 • Nâng cấp Email lên 100 GB