Đăng ký tên miền

Để đăng ký tên miền mới, quý khách vui lòng nhập vào ô bên dưới và tìm kiếm.


Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

Tên miền :domain không có sẵn

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
299,000 đ
.net
299,000 đ
.vn
550,000 đ
.com.vn
450,000 đ
.vip
299,000 đ
.top
199,000 đ
.xyz
99,000 đ
.pro
399,000 đ
Tên miền gợi ý
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
389,000 đ
1 Year
.net
299,000 đ
1 Year
358,000 đ
1 Year
429,000 đ
1 Year
.info
199,000 đ
1 Year
539,000 đ
1 Year
609,000 đ
1 Year
.vn
550,000 đ
1 Year
460,000 đ
1 Year
460,000 đ
1 Year
.com.vn
450,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.net.vn
450,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.edu.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.pro.vn
160,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.biz.vn
450,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.vip
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
.top
199,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
375,000 đ
1 Year
.xyz
99,000 đ
1 Year
330,000 đ
1 Year
375,000 đ
1 Year
.pro
399,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year
.org
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.biz
365,000 đ
1 Year
365,000 đ
1 Year
390,000 đ
1 Year
.us
229,000 đ
1 Year
215,000 đ
1 Year
259,000 đ
1 Year
.mobi
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.website
379,000 đ
1 Year
379,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
.ai.vn
450,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.org.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.gov.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.int.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.ac.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.health.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.info.vn
160,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.name.vn
50,000 đ
1 Year
42,000 đ
1 Year
42,000 đ
1 Year
.hanoi.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.thanhphohochiminh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.danang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.haiphong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.cantho.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.angiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.bacgiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.backan.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.baclieu.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.bacninh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.baria-vungtau.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.bentre.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.binhdinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.binhduong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.binhphuoc.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.binhthuan.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.camau.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.caobang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.daklak.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.daknong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.dienbien.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.dongnai.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.dongthap.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.gialai.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.hagiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.haiduong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.hanam.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.hatinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.haugiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.hoabinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.hungyen.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.khanhhoa.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.kiengiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.kontum.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.laichau.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.lamdong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.langson.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.laocai.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.longan.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.namdinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.nghean.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.ninhbinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.ninhthuan.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.phutho.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.phuyen.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.quangbinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.quangnam.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.quangngai.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.quangninh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.quangtri.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.soctrang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.sonla.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.tayninh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.thaibinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.thainguyen.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.thanhhoa.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.thuathienhue.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.tiengiang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.travinh.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.tuyenquang.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.vinhlong.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.vinhphuc.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.yenbai.vn
260,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
210,000 đ
1 Year
.asia
269,000 đ
1 Year
269,000 đ
1 Year
290,000 đ
1 Year
.co
599,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
699,000 đ
1 Year
.com.co
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.site
149,000 đ
1 Year
539,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
.news
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.club
319,000 đ
1 Year
319,000 đ
1 Year
390,000 đ
1 Year
.tel
383,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
383,000 đ
1 Year
.click
99,000 đ
1 Year
149,000 đ
1 Year
249,000 đ
1 Year
.link
99,000 đ
1 Year
229,000 đ
1 Year
249,000 đ
1 Year
.tech
949,000 đ
1 Year
949,000 đ
1 Year
1,150,000 đ
1 Year
.email
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.work
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
329,000 đ
1 Year
.shop
389,000 đ
1 Year
880,000 đ
1 Year
880,000 đ
1 Year
.store
1,250,000 đ
1 Year
1,280,000 đ
1 Year
1,290,000 đ
1 Year
.online
678,000 đ
1 Year
678,000 đ
1 Year
829,000 đ
1 Year
.business
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.ws
649,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
.sex
239,000 đ
1 Year
239,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
.sexy
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.space
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
329,000 đ
1 Year
.audio
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.net.co
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.today
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.tips
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.company
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.center
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.support
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.run
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.cc
569,000 đ
1 Year
569,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.in
99,000 đ
1 Year
569,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.tv
649,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
.live
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.video
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.gift
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.photo
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.webcam
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.trade
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.rocks
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.land
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.bike
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.camera
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.tattoo
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.shoes
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.academy
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.computer
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.training
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.coffee
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.beer
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.cheap
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.pw
338,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.name
338,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.city
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.xxx
1,840,000 đ
1 Year
1,840,000 đ
1 Year
1,990,000 đ
1 Year
.reisen
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.desi
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.tokyo
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.futbol
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.juegos
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.nagoya
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.pictures
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.hiphop
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.network
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.yokohama
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.app
419,000 đ
1 Year
419,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year
.art
219,000 đ
1 Year
219,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
.eu
289,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
309,000 đ
1 Year
.pet
399,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký hosting

Hosting chất lượng cao, sử dụng ổ cứng SSD, không giới hạn băng thông

Chúng tôi xây dựng các gói hosting phù hợp với mọi nhu cầu của bạn

Khám phá ngay

Chuyển tên miền về chúng tôi

Chuyển tên miền về miễn phí!*

Chuyển tên miền

* Chưa bao gồm phí gia hạn sử dụng tên miền thêm 01 năm