Đăng ký tên miền

Để đăng ký tên miền mới, quý khách vui lòng nhập vào ô bên dưới và tìm kiếm.


Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
219,000 đ
1 Year
219,000 đ
1 Year
318,000 đ
1 Year
.net
289,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.info
399,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year
.vn
750,000 đ
1 Year
460,000 đ
1 Year
460,000 đ
1 Year
.com.vn
650,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.net.vn
670,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.edu.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.pro.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.biz.vn
670,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
360,000 đ
1 Year
.vip
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
.top
199,000 đ
1 Year
275,000 đ
1 Year
275,000 đ
1 Year
.xyz
99,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
285,000 đ
1 Year
.pro
399,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year
.org
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
309,000 đ
1 Year
.biz
365,000 đ
1 Year
365,000 đ
1 Year
390,000 đ
1 Year
.us
229,000 đ
1 Year
215,000 đ
1 Year
259,000 đ
1 Year
.mobi
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.website
379,000 đ
1 Year
379,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
.org.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.gov.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.int.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.ac.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.health.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.info.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.name.vn
82,000 đ
1 Year
52,000 đ
1 Year
52,000 đ
1 Year
.hanoi.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.thanhphohochiminh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.danang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.haiphong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.cantho.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.angiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.bacgiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.backan.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.baclieu.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.bacninh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.baria-vungtau.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.bentre.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.binhdinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.binhduong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.binhphuoc.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.binhthuan.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.camau.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.caobang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.daklak.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.daknong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.dienbien.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.dongnai.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.dongthap.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.gialai.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.hagiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.haiduong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.hanam.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.hatinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.haugiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.hoabinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.hungyen.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.khanhhoa.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.kiengiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.kontum.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.laichau.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.lamdong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.langson.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.laocai.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.longan.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.namdinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.nghean.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.ninhbinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.ninhthuan.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.phutho.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.phuyen.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.quangbinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.quangnam.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.quangngai.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.quangninh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.quangtri.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.soctrang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.sonla.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.tayninh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.thaibinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.thainguyen.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.thanhhoa.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.thuathienhue.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.tiengiang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.travinh.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.tuyenquang.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.vinhlong.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.vinhphuc.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.yenbai.vn
490,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.asia
269,000 đ
1 Year
269,000 đ
1 Year
290,000 đ
1 Year
.co
599,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
699,000 đ
1 Year
.com.co
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.site
149,000 đ
1 Year
539,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
.news
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.club
319,000 đ
1 Year
319,000 đ
1 Year
390,000 đ
1 Year
.tel
383,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
383,000 đ
1 Year
.click
99,000 đ
1 Year
149,000 đ
1 Year
249,000 đ
1 Year
.link
99,000 đ
1 Year
229,000 đ
1 Year
249,000 đ
1 Year
.tech
949,000 đ
1 Year
949,000 đ
1 Year
1,150,000 đ
1 Year
.email
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.work
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
329,000 đ
1 Year
.shop
389,000 đ
1 Year
880,000 đ
1 Year
880,000 đ
1 Year
.store
1,250,000 đ
1 Year
1,280,000 đ
1 Year
1,290,000 đ
1 Year
.online
678,000 đ
1 Year
678,000 đ
1 Year
829,000 đ
1 Year
.business
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.ws
649,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
.sex
239,000 đ
1 Year
239,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
.sexy
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.space
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
329,000 đ
1 Year
.audio
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.net.co
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.today
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.tips
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.company
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.center
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.support
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.run
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.cc
569,000 đ
1 Year
569,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.in
99,000 đ
1 Year
569,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.tv
649,000 đ
1 Year
649,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
.live
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.video
549,000 đ
1 Year
549,000 đ
1 Year
599,000 đ
1 Year
.gift
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.photo
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.webcam
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.trade
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.rocks
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.land
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.bike
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.camera
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.tattoo
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.shoes
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.academy
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.computer
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.training
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.coffee
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.beer
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.cheap
490,000 đ
1 Year
490,000 đ
1 Year
690,000 đ
1 Year
.pw
338,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.name
338,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
338,000 đ
1 Year
.city
469,000 đ
1 Year
469,000 đ
1 Year
499,000 đ
1 Year
.xxx
1,840,000 đ
1 Year
1,840,000 đ
1 Year
1,990,000 đ
1 Year
.reisen
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.desi
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.tokyo
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.futbol
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.juegos
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.nagoya
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.pictures
293,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
293,000 đ
1 Year
.hiphop
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.network
474,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
474,000 đ
1 Year
.yokohama
406,000 đ
1 Year
199,000 đ
1 Year
406,000 đ
1 Year
.app
419,000 đ
1 Year
419,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year
.art
219,000 đ
1 Year
219,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
.eu
289,000 đ
1 Year
289,000 đ
1 Year
309,000 đ
1 Year
.pet
399,000 đ
1 Year
399,000 đ
1 Year
440,000 đ
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký hosting

Hosting chất lượng cao, sử dụng ổ cứng SSD, không giới hạn băng thông

Chúng tôi xây dựng các gói hosting phù hợp với mọi nhu cầu của bạn

Khám phá ngay

Chuyển tên miền về chúng tôi

Chuyển tên miền về miễn phí!*

Chuyển tên miền

* Chưa bao gồm phí gia hạn sử dụng tên miền thêm 01 năm